Leugens over 'de jongen Christen' en het Christendom

Published on 1 April 2023 at 10:25

Veel mensen zijn kritisch naar ‘de jonge Christen’.

‘Wat is dit nu weeer voor trend joh?’

‘Er zijn in naam van religie miljoenen mensen vermoord🚩 en whatabout het misbruik in de Katholieke kerk’🚩.

Yessss. Ik snap die mensen.

Maar wat zij niet snappen, is dat nu juist is, wat Christen zijn NIET is, maar misbruik van het geloof aka religie. Waarheid wordt verdraaid op deze aardkloot, lieve mensen. Zie je het dan niet? Het allermooiste wordt vaak veracht en het meest duistere geprezen. It’s aallll twisted. 

Al tijdens Jezus Christus zijn leven werden zijn daden en woorden verdraaid. En was men vol ongeloof. Hij zou een duivelszoon zijn en aan Godslastering doen. De gevolgen van die valse beschuldigingen door alle religieuzen van die tijd.. ahwel, jullie kennen het verhaal.

Mensen denken dat Christen zijn een stel Dogmatische regels opvolgen is uit een stoffig boek. 'Niet meer van deze tijd.'

Of door communie te doen en bij de priester te biechten, of wat extra geld te geven aan de kerk, je bij God een wit voetje kunt halen.

Zo ging het inderdaad ja.

Na de val van het Romeinse Rijk werden mensen massaal ‘gekesterd' in de tijd van Keizer Constatijn. 

Hele steden en landen werden tot onder dwang 'bekeerd'. En het Christendom werd een staatsreligie.

En zo gingen we over van een tijd van massale Christenvervolging (!) naar Christenverheerlijking. 

Met je Christentitel kon je veel privileges krijgen.

Deze tijd wordt ook wel ‘de zondeval van het Christendom’ genoemd.

Want het had niks meer met de kern te maken. (En die hele Katholieke kerk met al z’n pracht en praal jonge, trap er niet in). 

Dus ja, ik begrijp de kritiek volkomen. Wat een ellende allemaal.

Maar laat je generationele kerktrauma en Netflix programering, je niet afhouden van de Waarheid lieve mensen.

Christen zijn, dat ben je niet door te bekennen dat je Christen bent met een mes op je keel. Of door veel goud, een mijter op je hoofd, elke zondag naar de kerk te gaan of al je goeie daden.

Dat ben je door JE HART!!

Waar Jezus huist.

De meest zuivere mens die ooit op aarde rond gelopen heeft. Onzelfzuchtig, rebels, rechtvaardig, Almachtig en zo nederig als wat. Mensen konden niet zien, dat DIT de messias zou zijn. Die zou toch een dikke vette gouden kroon op z'n hoofd moeten hebben en in een paleis moeten wonen?

Hij waste de voeten van zijn discipelen, at met de criminelen en offerde zichzelf uiteindelijk, ook al had hij het makkelijk kunnen voorkomen, plaatsvervangend aan het kruis voor alle mensen. Om vervolgens weer uit de dood op te staan, en de weg voor eeuwig vrij te maken voor jou en mij. Naar God. Juist daarom is hij de Koning der Koningen.

Met he-le-maal NIKS kun je je toegang tot God verdienen. Al loop je 1000 pelgrimstochten. Enkel door te zeggen: Wow. Jezus Christus van Nazareth, ik geloof in U. Komt u in mijn hart wonen.  En vanaf die dag is alles anders. Dan begint de heiliging: je gaat steeds meer op Hem lijken, en je wil ook steeds dichter bij hem zijn. En je beseft: die paar regeltjes van God, die zijn er niet om mij te bestraffen, maar om me te beschermen. En het voelt zo Goed. Dat is die onmetelijke liefde van God. 

Hij wil dat IEDEREEN toegang krijgt tot hem. Zo simpel mogelijk. Je hoeft geen spirituele goeroe te volgen, 100 jaar te mediteren, weesgegroetjes te doen en je burgelijke staat of daad boeit ook niet. Zelfs al ben je een narcistische eikel of heb je hele domme dingen gedaan in het verleden en schaam je je dood. Iedereen is welkom. Iedereen! De meest machtige, 'eenvoudige' wijze om thuis te komen in de armen van de Vader is zijn zoon Jezus Chrisus. Je hoeft Hem alleen maar te erkennen en aan te nemen.

Dat is Christen zijn. Dat is ‘alles’.